Gemenskap, Glädje, Utveckling

Sök plats

Barn 1

Barn 2

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Adress - endast om annan än för vårdnadshavare 1 (Vårdnadshavare 2)

Om ansökan

Kontakt & Öppetider

Öppettider:(vardagar)

06.30 - 17. 30

En dag per termin stänger vi för att samla pedagogerna för utvärdering och planering.

Telefon: 023-135 41

Eller kontakta oss nedan:

< - Navigera på sidan